Wednesday, 1 August 2012

WAHABI TANDUK SYAITAN


Banyak hadis sahih yang menceritakan tentang Tanduk Syaitan .Ada yang menyebut 2 Tanduk ada yang riwayat lain SATU tanduk atau 'Qaran " . Tanduk Syaitan : bererti segolongan manusia yang telah melakukan kerosakan serta malapetaka dan bencana yang maha dahsyat yang tidak pernah berlaku pada masa kini dan akan datang Siapakah mereka? Di mana mereka akan muncul? Apa yang mereka lakukan? Apakah tanda-tanda mereka?.Bagaimana pula rupa mereka? Maka di sini cukuplah di paparkan beberapa hadis sahih yang diriwayatkan oleh para sahabat nabi dan juga tafsiran ulamak .

1. "Ya Allah berkatilah bagi kami negeri Syam , Ya Allah berkatilah bagi kami negeri Yaman : Mereka berkata : Ya Rasulullah doakan di negeri Najd pula. Ya Allah berkatilah bagi kami negeri Syam , Ya Allah berkatilah bagi kami negeri Yaman . Ya Rasulullah doakan di negeri Najd pula. Kemudian Rasulullah bersabda di sanalah berlaku : Zalazilu wal fitan (malapetaka dan fitnah) dan di sana juga munculnya tanduk syaitan

Darjat Hadis.
Hadis ini adalah hadis sohih di keluarkan oleh Imam Bukhari no: 1037 - Bab Zalazil juga oleh Imam Muslim : Kitab Haji " no; 476, Imam Ahmad Juz 2, 3, 6, dan juga "Al-Muntaq' Al-Hindi Kanzul Ummal " no; 35116 dan 38158 dan Ibnu Asakir di dalam " Tahzib Tarikh Damsyik ", Ibu hajar di dalam "Majumuk Zawaid" , Khotib Al-Baghadi " Tarikh Bagdad " , Abu Nuim di dalam " Hilyatul Awliyak " juga Al-Munzir di dalam Targib wal tarhib, Imam As-sayuti " Jamul jawamik " NO 9836 

Ini menunjukkan bahawa Rasulullah tidak mendoakan Najd,!!!!!!!!! (Riyadh) tiada ulama' juga awliyak, orang soleh di Najd (Riyadh) , kerana kawasan tersebut merupakan kawasan Badwi dan jelmaan Syaitan dan munculnya malapetaka apa yang akan di sebut sebentar lagi sebagai TANDUK SYAITAN merupakan tempat tinggal Muhammad Abdul Wahab, Abul Azizi Al-baz yang tinggal di Najd (Riyad) , juga Soleh Usimain serta Musilamatul kazab 


2. Bersabda nabi : Fitnah berlaku pihak Masyarik - diriwayatkan oleh Imam Bukhari "Kitab Fitnah" hadis 7092 bab ke 17 .


3. Dari Salim dari Bapanya dari Nabi s.a.w. bahawasanya ia berdiri di sisi mimbar maka ia berkata : "Fitnah akan berlaku di sana dan munculnya tanduk syaitan atau tanduk matahari"

Di keluarkan oleh Imam Bukhari no ; 7093 . Kitab Khamis bab ke 4, Kitab Istaq bab 27 , kitab Fitan Bab 16 , kitab Talaq bab 25 , Kitab Maghazi bab 74 , Kitab Manaqib bab ke 5 dan Kitab Bade Kholaq bab 11, 15. Juga Riwayat muslim no; 81 Kitab Fitan hadis no; 44 , 46-50.At-Tasmizi di dalam Manaqib bab 73 , Kitab Fitan Bab 79 , Al-Muwatuk : Kitab Isti' zak hadis no : 29 . 

4. Dari Nafik bin Ibnu Umar beliau dengar nabi bersabda semasa menghadap ke Masyarik 
(timur) : Tidaklah fitnah itu akan berlaku di sana nanti - sehingga munculnya tanduk syaitan "Hadis Bukhari no hadis : 7094 , hadis muslim no : 81 [Sama seperti di atas]

5. Di dalam Musnad Imam Ahmad no : 3679 dari Ibnu Umar dari Nabi Bahwa baginda berdiri di pintu Saidatina 'Asyiah maka ia menunjukkan tangannya ke Masyrik : lalu bersabda : Fitnah akan berlaku di sana sehingga meunculnya tanduk syaitan" - Isnad sohih - 

6. Sabda Baginda s.a.w. "Akan muncul segolongan manusia daripada Masyriq (Timur) mereka membaca al-quran akan tetapi tidak melebihi had ,dan mereka akan keluar daripada agama (sesat) umpama tersesatnya anak panah yang keluar dari busurnya dan tanda-tanda mereka adalah mencukuri rambut (botak)" 

7. Diriwayatkan oleh Abi Hurairah r.a. daripada nabi s.a.w bahawasanya baginda bersabda "Ketua kaum kuffar di Masyriq (Nadj)

8 Di dalam riwayat yang lain sabda baginda lagi " Di sanalah akan keluarnya (munculnya) Tanduk Syaitan"

9. Sabda baginda lagi yang diriwayatkan oleh ibnu Umar " Di sanalah ( Masyriq ) akan berlakunya malapetaka dan fitnah 


Kesimpulannya
Dalam meneliti dari pelbagai aspek seperti nahu, saraf dan di mana baginda bersabda. Nabi berkata (Keluar atau Muncul) adalah Fei'el Mudhar' yang memberi erti : berterusan atau berturut-turut, kini dan akan datang!!!!!!! . Jadi boleh kita fahami bahawa selepas Musilamatul al-Kazab di Najd (Riyadh) akan muncul pula segolongan dari umat ini secara terus menerus dari TEMPAT YANG SAMA, DAN BERTERUSAN antara golongan yang pendusta agama yang TELAH muncul di Nadj (Riyadh) adalah :

1. Musilamatul Kazab ,- di Nadj (Riyadh)
2. Zu-Khuwaisirah at-Tamimi ketua Khawarij - Nadj (Riyadh)
3. Kasib b.Rabi', - Nadj (Riyadh)
4. Misar b. Fadki, - Nadj (Riyadh)
5. Al-Qaramitah - Nadj (Riyadh)
6. dan YANG TERAKHIR Muhammad Abdul Wahab an-Najdi, dari Bani Tamim seperti juga golongan Khawarij yang berasal dari BANI TAMIM , besar kemungkinan mereka adalah SATU qabilah juga dari Riyadh 

Syeikh Zaini Dahlan menyebutkan yang di maksudkan 2 tanduk syaitan dari Nadj (Riyadh) di dalam hadis itu adalah Musilamatul Kazab dan Muhammad Abdul Wahab . 
Jadi Kelima-lima golongan ini yang mashyurnya adalah Musailamtul Kazab yang di kurnaikan Irhas dan pada abad ini adalah Muhammad Abdul Wahab. 


TAHQIQ TANDUK SYITAN ADALAH WAHABI DAN SALAFI DI NAJD;

Di dalam sebuah hadis nabi yang begitu panjang menceritakan sekumpulan Pendusta Agama ' Akan datang segolongan dari kamu mereka yang menyeru ajaran Tauhid tetapi mereka tidak mempunyai apa-apa, mereka membaca al-quran tidak melepasi ke tengorok (bukan dari hati) , dan mereka membaca al-quran tidak sama seperti kamu baca, mereka sembahyang tidak sama seperti mana kamu sembanyang dan mereka berpuasa tidak sama seperti kamu puasa ,mereka sesat dari agama Islam seperti tersasarnya panah dari busurnya ,kemudian nabi memberikan bentuk fizikalnya ,mereka mencukur rambut dan misai , manakala jubahnya di pertengahan betis kemudian mereka membunuh serta menuduh orang-orang Islam adalah penyembah berhala Kemudian nabi menyuruh kita apabila kita bertemu mereka, maka hendaklah kita memerangi mereka maka barang siapa yang memerangi mereka maka ia mendapat ganjaran yang besar , maka barang siapa yang terbunuh maka ia syahid" 

Hadis ini di keluarkan oleh Imam Bukhari di dalam " Alamat Nubuwah " dan juga Imam Muslim di dalam "Kitab Zakat, bab Tahzir pakaian dunia" An-Nasaei di dalam Khosis .Ibnu Majah Bab Khawarij , Hakim di dalam Al-Mustadrak juz 2 , Tarikh Baghdad juzuk ke 1 , Abu Nuim Hilyatul Awliyak juz ke 4. Hadis ini adalah hadis sohih .


Keterangan ;
Berdasarkan hadis ini maka tidak syak lagi golongan yang di maksudkan oleh nabi adalah salafi wahabi, kerana apa??? kerana golongan wahabi dan salafi ini menyeru ke jalan Tauhid tetapi sia-sia. Golongan wahabi membaca al-quran dengan fasih dan lancar akan tetapi hati mereka busuk dan najis, kerana itu golongan salafi wahabi ini apabila membaca Al-quran tidak sama dengan orang yang beriman dan ikhlas .

Begitu juga golongan wahabi ini solat mereka tidak sama dengan orang Islam yang lain , lihat saja solat mereka tidak membaca Basmalah yang tidak diajar oleh nabi, kemudian lihat sahaja jari telunjuk mereka bergerak-gerak dan memusing-musingkan ketika tahiyat akhir yang menganggu orang lain hendak bersolat, lihat sahaja i'tidal di samakan dengan qiam dengan meletakan tangan di pusat , dan kadang-kadang itu beriya-iya sehingga ke dada , qunut di katakanya bidaah. Membaca doa iftitah di katakan bidaah. Kemudian dalam solat banyak bergerak-gerak ke sana dan ke mari untuk membetulkan serban kita boleh lihat sendiri dalam solat tarawih (sebab ada kemera) Begitu juga berpuasa mereka hanya mendapat lapar dan dahaga sebab amalan mereka tidak di terima kerana hati mereka busuk dan kotor . 

Setelah itu nabi pun menerangkan ciri-ciri mereka iaitu kepala botak, maka golongan salafi wahabi di sini (Mesir, Saudi dan lain-lain) ini semuanya botak jikalau ada rambut pun pendek, begitu juga dengan misai, Manakala pakaian mereka macam mana??? jikalau antum hendak lihat pakaian mereka setakat betis kononnya hendak ikut sunnah, rupanya ikut syaitan, orang wahabi di Saudi pakai jubah di betis dan ciri yang terakhir mereka membunuh serta menuduh orang-orang Islam adalah penyembah berhala ciri inilah yang sering berlaku di saudi yang mengatakan bida'ah!!!!!!!!! syirik!!!!!!!!! atau peyembah berhala!!!!!!! sudah sekian ramai ulamak yang telah di bunuh oleh golongan wahabi laknatullah di Najd antara ialah Syeikh Zamzami dan banyak lagi yang terkorban . 


SERANGAN JIHAD TERHADAP WAHABI

Para Ulama' Mekah, Madinah, Qadhi dan Mufti di seluruh pelusuk dunia berfatwa agar serangan jihad dilancar ke atas golongan Wahabi, mereka terdiri daripada kalangan ulama' yang mu'tabar yang sezaman dengan Muhammad Abdul Wahab seperti As-Shaikh Ahmad al-Ba Alawi, As-Shaikh Umar Abdul Rasul, As-Shaikh Aqail b. Yahya al-'Alawi , As-Shaikh Abdul Malik dan As-Shaikh Hussin al-Maghribi. Akhirnya para ulamak Mekah menghukumkan kafir dan wajib Amir Mekah memaksa dan menyingkirkan mereka (golongan Wahabi) keluar daripada Masjidil Haram. Setelah itu mereka mewajibkan semua orang Islam membantu dan bersatu, barangsiapa yang melarikan diri tanpa uzur adalah berdosa, dan barang siapa memeranginya jadilah mujahid dan barang siapa yang dibunuh memperolehi syahid. Akhirnya ijmak ulama' bersepakat tanpa khilaf menulis surat kepada Amir Mekah ,sebaik sahaja menunaikan solat Maghrib mereka pun mengadap Amir Mekah, kemudian seluruh penduduk Mekah bersatu serta mendokong kesatuan Amir Mekah untuk melancarkan serangan jihad dan menyingirkan mereka daripada Mekah [Sila rujuk al-ajwibahtu al-Makkiyatu fi rad 'al ar-Risalati an-Najdiyati m.s.84-86]

Jadi berperang dengan golongan wahabi berdasarkan hadis di atas juga fatawa ulamak Mekah pada zaman muhammad Abdul Wahab adalah wajib dan jikalau mati merupakan mati syahid. 


TAHQIQ MASYARIK ADALAH NADJ DI RIYAD (nama sekarang)

Hadis yang diriwayatkan oleh nabi itu umum iaitu Masyriq kemudian baginda mengkhususkan dengan sebutan Nadj. Para ulamak ada menyatakan bahawa Masyriq adalah Nadj, antaranya 

1. Shaikh Taqiuddin berkata; Masyriq (Timur) daripada pihak Madinah, adalah tempat di mana munculnya Musailamatul Kazab ,

2. Imam Qustalani berkata Masyriq adalah Nadj (Irsyad as-Saary 12; 626 cetakan Darul Fikr .Tahun 1410H) .

3. Shaikh Muhammad Idris al-Marbawi ulama Nusantara yang tidak asing lagi menyebut Nadj adalah negeri Wahabi yang keluar daripadanya orang-orang Wahabi sekarang yang memerintah Mekah dan tempat keluar Musilamatul al-Kazab yang mendakwa dirinya Rasul (sila lihat Kamus Idris al-Marbawi )

4. Di dalam Kamus Mu'jam Al-Asasi m.s 1174 Nadj -adalah Riyad merupakan kerajaan Wahabi yang pertama. 

5. Begitu juga nabi mengisyaratkan dengan tangan dan inilah dalil yang kuat menunjukkan bahawa Masyrik itu adalah Najd atau Riyad nama sekarang . 

6. Dalam Surah at-Taubah ayat 97 "Orang Arab Badwi itu lebih sangat kekafiran dan kemunafiqan dan lebih wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada RasulNYA." 

Siapakah orang badawi di sini ??? jikalau bukan penduduk najd (Riyadh) ????? kerana itulah golongan wahabi dan salafi itu sangat kafir dan munafiq seperti firman Allah di atas yang tidak mengetahui hukum-hukum yang di turunkan oleh Allah . 

7. Begitu juga di dalam surah Al-Hujarat ayat 1- 4 " menceritakan ada seorang yang terpekik-pekik dan terlolong-lolong dan menyerit-menjerit di hadapan rumah baginda " lalu turun ayat supaya merendahkan suara, siapakah mereka???? tidak lain adalah penduduk Najd (Riyadh) yang kurang beradab sehingga sekarang golongan salafi wahabi kurang dan tidak lansung mempunyai adab dengan nabi, bagi mereka nabi sudah mati tiada apa manafat, nauzubillahi min zalik. 

8. Begitu juga kisah seorang penduduk badawi dari Najd yang kencing di Masjid nabi , siapakah dia jikalau bukan dari Najd (Riyadh) yang kencing merata-rata...!!!!!! 

9. Selain dari itu nama Najd adalah nama KHAS, bukan nama AM. Jikalau nama AM bererti tanah tinggi di mana negeri TANAH TINGGI ITU!!!!!!!! apabila iblis berkata : Aku dari NAJD bereri aku dari TANAH TINGGI. Jadi Najd adalah nama AM nama negeri sekarang adalah RIYAD bukan nama KHAS 


PERJANJIAN SYAITAN 
Ketika mana mereka berkumpul di 'Darul Nadwah' sebagaimana yang telah di janjikan, lalu datanglah Iblis berdiri di hadapan pintu menyerupai Shaikh Najd, kita ikuti perbualan ini

Quraisy: Siapa Shaikh?
Iblis: Shaikh dari Ahli Najd didatangkan dari Mekah, aku dengar pertemuan kamu maka aku hadir untuk mendengar apa yang kamu bincangkan, moga-moga aku boleh memberi cadangan dan nasihat. 
Quraisy: Baiklah, silalah Masuk! maka Iblis pun masuk bersama mereka dengan menyerupai seorang Shaikh Najd, setelah mereka berbincang maka berkata sebahagian daripada mereka.  Abu al-Bahtari; 'Kita penjarakannya (Nabi Muhammad) Ibnu Hisyam; Kita kunci pintu rumahnya, (Nabi Muhammad) 

Keterangan:
Ini adalah catatan ringkas pakatan jahat antara orang kafir dengan iblis yang menyerupai Shaikh Najd untuk membunuh nabi., sudah pasti antum ingat kisah ini, bagaimana Abu Jahal dan rakanya memerintahkan untuk memenjarakan nabi ada pula yang suruh menyingkirkan nabi dan akan tetapi Iblis menyuruh membunuh . 

Dari kisah ini dapatlah kita ketahui bahawa Syeikh Najd (Riyadh) itu adalah iblis lakatullah yang menjelma sebagai manusia, dari mana ia datang????? tidak lain dari tentu sahaja dari Najd (Riyad). Iblis berkata: Aku ahli Najd (Riyadh). maka diri sini kita dapat ketahui bahawa Iblis dari ahli Najd (Riyadh) telah lama berlaku sejak zaman nabi maka tidak mustahil ia akan muncul semua selepas ini. 

Sila rujuk (Bidayah wan-Nihayah jilid 2 m.s. 557 & As-Sirah an-Nabawihah ibnu Hisham jilid 2 m.s. 157 Bab Hijrah & Dalaail an-Nubuah & Mukhtasar sirah ar-Rasul Muhamad Abdul Wahab tahun 1408 m.s. 125 ) 

Sekian wassalam 


p/s; Malangnya golongan Wahabi cuba memesongkan fakta ini, dengan mengatakan Najd, yang di maksud oleh nabi adalah Baghdad, kerana itulah tentera Saudi menyerang Iraq di Baghdad, pada tahun 1990 sebenarnya di Baghdad adalah Najaf bukan Najd. Jikalau anda meneliti peta Arab Saudi sudah pasti kedudukan Nadj di Timur berhampiran dengan persisiran Teluk. Golongan ini cuba menukar beberapa istilah Nadj kepada Riyad nama sekarang dan Hijaz kepada Saudi, hatta jikalau anda sebut Wahabi di Mekah atau di Madinah secara terang -terangn pasti anda akan ditanggkap, begitu hinanya dan marahya golongan ini sekarang ni dah tukar ic jadi Salafiyah sedangkan Salafi yang di maksudkan oleh Nabi hanya setakat kurun ketiga inilah di pembohong besar .